DKK's opdrætteruddannelse


Lidt om baggrunden
Dansk Kennel Klub er fra mange sider gennem de senere år blevet opfordret til at etablere en uddannelse for DKKs opdrættere. Opfordringerne er både kommet fra opdrætterne selv, fra hvalpekøbere og fra andre f.eks. dyrlæger og journalister som finder det er rimeligt og naturligt, at man som opdrætter har en vis portion viden og lever op til et vist kvalitetsniveau i sin opdrættergerning – først og fremmest over for hundene, men også over for hvalpekøberne.

Undervisningen på de forskellige blokke bliver varetaget af forskellige fagfolk (dyrlæger, adfærdskonsulent, jurist m.fl.). Desuden har hvert kursusforløb tilknyttet en erfaren opdrætter som vært/kursusleder.


Kennelbesøg – en del af uddannelsen
Efter kurset får kursister med kennelmærke  – besøg af en kennelkontaktperson fra DKK, som ser på kennelens hjemlige forhold. Er forholdene i orden, og lever opdrætteren i øvrigt op til DKK's etiske regler, udstedes et kursusbevis. Derefter har opdrætteren ret til at bruge betegnelsen "har gennemgået DKK's opdrætteruddannelse" med det dertil hørende logo.

Logoet – et signal til omverdenen
Brug af logoet og/eller betegnelsen "har gennemgået DKK's opdrætteruddannelse" f.eks. ved avisannoncering, i Opdrættervejviseren mv. er et godt signal til omverdenen om, at man tager sit opdrætterhverv alvorligt og har gjort en indsats for at sætte sig ind i tingene. Mange hvalpekøbere har store forventninger, når de køber en hvalpe med en DKK stambog – og da ikke mindst, hvis hvalpen kommer fra en kennel – noget som både hvalpekøbere og andre f.eks. dyrlæger forbinder med professionalisme og seriøsitet.

Ikke for skolen, men for livet
Det vigtigste ved at deltage på uddannelsen er imidlertid ikke at kunne smykke sig med en betegnelse, et log eller et kursusbevis. Det vigtigste er den viden man erhverver, og de nye kontakter til opdrætterkolleger, som man skaber.

Mange af deltagerne på opdrætteruddannelsenindgår  i ERFA (erfaringsudvekslings-) grupper, hvor de har stor glæde af at drøfte faglige spørgsmål med andre opdrættere.

Jens Mejdahl har gennemgået uddannelsen